Lyhytterapia

Lyhytterapia

Lyhytterapia Mieli

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Lyhytterapia Mieli Nina Pietilä

Ratkaisukeskeisen terapian periaatteet ovat melko yksinkertaiset. Kyseessä on lähestymistapa, jossa ongelmia ratkotaan siten, että ei keskitytä ongelmiin tai niiden taustojen ymmärtämiseen vaan pikemmin tavoitteisiin, sekä keinoihin, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Terapiassa puhutaan siitä, miten asiakas haluaisi nähdä edistyvänsä, missä määrin edistystä on jo tapahtunut ja mitä asiakas on jo tehnyt muutoksen eteen. Ratkaisukeskeisestä terapiasta voisikin käyttää myös nimeä ”edistyskeskeinen lähestymistapa.”

Jos asiat ovat menneet todella solmuun omassa elämässä, ihmisen toive on todennäköisesti päästä nopeasti irti koko tilanteesta. On ymmärrettävää, että tällöin ihminen yrittää muuttaa koko elämänsä heti. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että sellainen muutos kestää vain päivän, kaksi, viikon tai parhaimmillaankin kuukauden. Ratkaisuhenkisessä lähestymistavassa ”kiiruhdetaan hitaasti”, edetään hitaammin keskustellen ja kuvittelemalla luodaan muutoksen odotus jota kohti mieli alkaa kokonaisuudessaan suuntautua, orientoitua.

Psyykkisessä valmennuksessa tai terapia tapaamisissa luodaan mielikuva siitä, kuinka asiat ovat, kun ne ovat paremmalla tolalla tai parhaimmillaan, hahmotetaan mielikuva mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kirkkaasti. Kun ihmisen aivot ovat rakentuneet siten, että mielessä kuviteltu asia on lähes sama kuin todellisuudessa koettu tapahtuma, alkaa ihminen mielikuvansa ohjaamana tehdä parannuksia asioihinsa.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jolla on sovellutuksia myös kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja terveydenhuollon alueella, perustuu osittain amerikkalaisen psykiatrin ja lääkärin Milton H. Ericksonin ideoille ja ajatuksille. Hänen työssään ja lähestymistavassa korostui asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen merkitys.

Perusolettamuksena voidaan pitää sitä, että asiakkaalla itsellään on oman elämänsä ratkaisun avaimet taskussaan.

Terapia
Lyhytterapia Mieli

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia pähkinänkuoressa:

Lyhytkestoista (1-10 kertaa)

Matala kynnys aloittaa

Webterapia ei vaadi kuin nettiyhteyden (videopuhelu Skype, WhatsApp tai muu vastaava)

Positiivista ja eteenpäin vievää

Edistää elämän hallintaa ja siten elämän laatua

Omien voimavarojen tietoisuus lisääntyy

Vahvistaa itsetuntoa

Lyhytterapia Mieli positiivista terapiaa
Lyhytterapia Mieli

Kenelle lyhytterapia sopii?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii kenelle vain, joka on valmis muutokseen. Tärkeää on edetä haaste kerrallaan, muuttaa haaste tavoitteeksi ja miettiä minkälainen muutos ja ratkaisu on riittävää juuri Sinulle!

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu sille filosofiselle taustaoletukselle, että asiakkaalla on itsellään ongelmansa ratkaisun avaimet vaikka eivät useinkaan ole tietoisia siitä. Terapeutin, eli minun tehtäväni on auttaa Sinua saamaan yhteys omiin ratkaisuideoihisi. Tuen ja rohkaisen asiakasta panemaan ne myös käytäntöön.

Nina Helin lyhytterapia mieli terapeutti
Lyhytterapia Mieli

Varaa aika

Jätä yhteystietosi ja toiveesi terapia-ajankohdalle!    Lyhytterapia Mieli

    Varaa aika terapiaan

    Ajanvaraus